Конфлікт інтересів у місцевого депутата та держслужбовця

Конфлікт інтересів у депутата: як діяти і куди звертатись

Конфлікт інтересів — термін з оновленого антикорупційного законодавства, який вже входить у лексикон українців. У цій статті ми розповімо все про конфлікт інтересів у депутата місцевої ради та як його уникати або долати у відповідності до законодавства.

Право депутата місцевої ради здійснювати свої представницькі повноваження «не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю» закріплено у законі «Про статус депутатів місцевих рад», обумовлює належність депутатів місцевих рад до групи ризику з великою вірогідністю виникнення конфлікту інтересів. Саме тому питання запобігання і врегулювання конфлікту інтересів депутатів місцевих рад сьогодні є одним з найбільш нагальних питань, що стоїть на порядку денному реформи у сфері місцевого самоврядування та протидії корупції.

Конфлікт інтересів у державних службовців та депутатів місцевих рад
Конфлікт інтересів у державних службовців та депутатів місцевих рад

Що таке приватний інтерес?

Таке визначення приватного інтересу наведене в законі «Про запобігання корупції»:

Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

Саме наявність чи відсутність у особи приватного інтересу до вирішення певного питання у більшості випадків буде індикатором, що свідчитиме про конфлікт інтересів у особи. 

Конфлікт інтересів: Що таке приватний інтерес
Конфлікт інтересів: Що таке приватний інтерес

Важливо! Сам факт існування потенційного або реального конфлікту інтересів – це ще не правопорушення, а ось неповідомлення депутатом/службовцем про наявність реального конфлікту інтересів при виконанні своїх посадових обов’язків, або вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів – правопорушення.

Що робити депутату місцевої ради, якщо в нього є конфлікт інтересів?

Згідно діючого законодавства депутат має під час засідання сесії перед голосуванням за певне питання піднятися і оголосити про те, що в нього є конфлікт інтересів.В законі «Про місцеве самоврядування в Україні» (частина першої статті 59-1), яким керуються депутати в ситуаціях конфлікту інтересів, вказано, що при наявності у депутата конфлікту інтересів  він має публічно оголосити про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

Оголошення про конфлікт інтересів має бути зафіксовано у протоколі засідання. Якщо цього не було, це є підставою для звернення у відповідні  органи: НАЗК або Національну поліцію.

Що робити депутату після оголошення конфлікту інтересів?

Законодавством передбачено, що депутати мають право брати участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою, тобто голосувати. На відміну від державних службовців, які в ситуації конфлікту інтересів мають повністю відсторонитися від прийняття рішення і не здійснювати жодних активних дій, для депутатів місцевої ради конфлікт інтересів оголошується.

До прикладу, за період з січня 2016 року по липень 2017 року на сесіях Чернівецької міської ради депутатами було оголошено 14 разів про конфлікт інтересів, здебільшого пр розгляді земельних питань. Посадовці Чернівецької міської ради за той самий період 22 рази повідомили про конфлікт інтересів. Фактично будь-яке питання, що розглядається на сесії місцевої ради і має відношення до бізнесу депутатів чи їх родичів, підприємства, де вони працюють, може стати конфліктом інтересів. Відповідальність наступає тільки у випадку не оголошення про конфлікт інтересів під час засідання.

Чому чинним законодавством не передбачена повна заборонна голосування для депутатів місцевої ради у випадку наявності конфлікту інтересів?

Приватний інтерес депутатів місцевих рад дуже часто пересікається з інтересом громади, яку вони представляють. Якби депутати у ситуації конфлікту інтересів так само як і чиновники не мали б права голосувати,  приймати рішення, то було б заблоковано велику кількість питань, пов’язаних з місцевим самоврядуванням. На сьогоднішній день передбачено тільки оголошення про конфлікт інтересів, щоб виборці могли орієнтуватися в чому саме виникає приватний інтерес того чи іншого депутата. Це дуже важливо при формуванні остаточної думки перед виборами.

Отже, конфлікт інтересів перетворюється на корупційне правопорушення лише тоді, коли про нього не було належним чином заявлено та/або особа вчинила певні дії під його впливом.

Оголосили і що далі?

Законодавство передбачає такі можливі шляхи врегулювання конфлікту інтересів:

  1. Усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
  2. Застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;
  3. Обмеження доступу особи до певної інформації;
  4. Перегляд обсягу службових повноважень особи;
  5. Переведення особи на іншу посаду;
  6. Звільнення особи.

Яке покарання?

Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення (відповідно до статті 38 “Строки накладення адміністративного стягнення” КУпАП ).

Публікацію підготували Ольга Обершт та Максим Волошин — аналітики Лабораторії демократичних трансформацій.